Bông lọc bụi G3 Thiết bị phòng sạch: Bông lọc bụi G3

0
Bông lọc bụi G3 - EN779 cho phòng sạch, AHU và phòng sơn
Bông lọc bụi G3 - EN779 cho phòng sạch, AHU và phòng sơn

Bông lọc bụi G3 - EN779 cho phòng sạch Bông lọc bụi G3 cho phòng sạch, điều hoà trung tâm. Các tấm lọc khí lọc gió cho máy lạnh. Lọc bụi...

Đọc thêm »

Bông lọc bụi ứng dụng
Bông lọc bụi ứng dụng

Bông lọc bụi sơ cấp - thứ cấp là một trong những tên gọi riêng của bông lọc bụi được ứng dụng trong hầu hết các hệ thống AHU, lọc bụi sơn,...

Đọc thêm »
 
 
Top