Bông lọc bụi g1 Thiết bị phòng sạch: Bông lọc bụi g1

0
Bông lọc bụi G1
Bông lọc bụi G1

Bông lọc bụi G1 hiệu xuất lọc 75% theo tiêu chuẩn EN779 Bông lọc bụi G1 là loại lọc sơ cấp dạng Tấm dùng lọc bụi cho hệ thống điều hoà tr...

Đọc thêm »
 
 
Top