Kiểm tra độ rò rỉ của lọc gió hepa theo arhrae Thiết bị phòng sạch: Kiểm tra độ rò rỉ của lọc gió hepa theo arhrae

0
Kiểm tra độ rò rỉ lọc hepa
Kiểm tra độ rò rỉ lọc hepa

Thiết bị và quá trình đo lọc được các nhà lọc khí kiễm tra với không khí ngoài trời đã được xử lý (xử lý nhiệt độ, độ ảm, áp suất hơi, nhiệ...

Đọc thêm »
 
 
Top