Mặt nạ chống khí độc Thiết bị phòng sạch: Mặt nạ chống khí độc

0
 Sự ra đời của mặt nạ phòng độc
Sự ra đời của mặt nạ phòng độc

 Sự ra đời của mặt nạ phòng độc Ngày 13/10/1914, nhà khoa học Garrett Morgan đã được cấp bằng sáng chế cho việc phát minh ra mặt nạ phòng ...

Đọc thêm »

0
Hướng dẫn người dân chung cư sử dụng mặt nạ phòng độc
Hướng dẫn người dân chung cư sử dụng mặt nạ phòng độc

Người dân được hướng dẫn sử dụng các loại thiết bị thoát hiểm chuyên nghiệp như thang dây, dây thả chậm và vật liệu sẵn có là dây thừng, chă...

Đọc thêm »

0
Bộ mặt nạ 3200 lọc khí độc
Bộ mặt nạ 3200 lọc khí độc

Mô tả sản phẩm Bộ mặt nạ 3200 lọc khí độc, phòng độc, chống khói Kèm tấm lọc bụi 3701CN và nắp đậy 3700 Lọc khói, khói bụi Khử hóa chất...

Đọc thêm »

0
Bộ mặt nạ phòng độc 3M 6200
Bộ mặt nạ phòng độc 3M 6200

Bộ mặt nạ phòng độc 3M 6200 dành thoát hiểm khi cháy, sản phẩm thương hiệu 3M USA của Mỹ. Bộ mặt nạ phòng độc 3M 6200 + Phin lọc 3M 6001 chố...

Đọc thêm »

0
Mặt nạ chống khí độc
Mặt nạ chống khí độc

Mặt nạ chống khí độc dành thoát hiểm khi cháy, sản phẩm thương hiệu 3M USA của Mỹ. Bộ Mặt nạ chống khí độc 6200 2 Phin Lọc 6001CN phòng độc...

Đọc thêm »

0
Mặt nạ chống khói độc dành thoát hiểm khi cháy
Mặt nạ chống khói độc dành thoát hiểm khi cháy

Mặt nạ chống khói độc dành thoát hiểm khi cháy, sản phẩm thương hiệu 3M USA của Mỹ. Bộ Mặt nạ chống khói độc 6200 2 Phin Lọc 6001CN phòng ...

Đọc thêm »
 
 
Top